INKA

 Om Paqos (det forna Inka-prästerskapet) och deras sätt att arbeta med energimedicin.

Q'ero-indianer

Bakgrund

När spanjorerna kom till Peru flyttade Q’ero-stammen upp på ca 5000 m ö h och har sedan bott där till för ca 25 år sedan. Tiden hade då kommit för dem att komma ned och erbjuda oss sin hjälp och kunskaper. Q’erosarna ser sig som Moder Jords barn och har levt i harmoni med naturen sedan generationer tillbaka i tiden. De har kunnat bevara sina ursprungstraditioner eftersom de har levt isolerade från världen i hundratals år.

Enligt vår kristna tradition blev vi utslängda ur Eden. Q’erosarna säger att vi är här för att ta hand om Moder Jord och förvalta den på bästa sätt så att också våra barn och barnbarn ska kunna leva här i den Eden som en gång fanns.

 

Medicinhjul

Medicinhjulet är en personlig transformation och en vägledning för att återuppleva vår personliga och universella själ och är en del av shamanernas utbildning.

Här går man ett varv runt ett medicinhjul där man jobbar i fyra väderstreck, syd, väst, norr och öst. För varje väderstreck har man ett kraftdjur i form av en arketyp (symbol). Man använder energierna från dessa kraftdjur och de i sin tur förenar oss med naturen.

SYD – Ormen

Orm

I syd jobbar man med ormens energier och ömsar sitt bagage / förflutna som ormen ömsar sitt skinn. Ormen står för kunskap, sexualitet, livslust och helande. Ormen har alltid representerat naturens helande kraft och den ursprungliga förbindelsen med det feminina.

Ormen lever på och under marken/jorden. Den lever också i vattnet och vatten använder man för att förändra/ombilda och rena tunga energier.

VÄST – Jaguaren

Jaguar

Här jobbar man med Jaguarens energier, den fridfulla krigaren som inte har några fiender. Jaguarens energier förknippas med döden, förnyelse och omskapelse. Det som lever kvar i regnskogen förändras och förnyas, det som inte förnyas och förändras försvinner. Jaguaren är en andlig städhjälp som omvandlar kraftiga och tunga energier till ljus.

Jaguaren lär dig att använda din kraft och möta dina rädslor utan fruktan. Rädslor är en stor, kanske vår största fiende.

NORR – Kolibrin

Kolibri

Kolibrins väg. Kolibrins energier har det som behövs för att göra en lång resa. Dessa energier kan ge det nödvändiga modet och vägledningen för att våga starta och lyckas med en resa. Det kan vara en andlig resa som slutligen leder dig tillbaka till din källa.

Kolibrin vet vart kunskapens källa finns och vart man hittar livets goda nektar. Den lär dig att hitta och leva med det som är bra för dig och att ha förståelse för och älska andra människor.

ÖST – Örnen

Örn

I öst hittar man kondoren som står för visionsförmåga, klarsynthet och framsynthet. Kondorens energier hjälper oss att hitta en vägledande vision i våra liv. När jag ber är det kondoren som tar mina böner upp till andevärlden och kommer sedan tillbaka med svaren till mig.

Med kondorens ögon ser man med hjärtat och med kondorens vingar ser vi livet i ett större perspektiv.

 

Andra ceremoniella verktyg

Mesa

Mesan - shamanens altare

Medicinpåse eller altare som innehåller stenar och kraftobjekt av olika slag. Med mesan förbinder man sig med naturens krafter. Mesan hjälper också till att få kontakt med den andliga välden.

Man använder ett vävt tyg för att ”linda om” innehållet i mesan. Stenarna har ”valt dig” för att de har ett speciellt budskap till dig, de har speciella energier som just du behöver och kan använda dig av när det är nödvändigt.

Despacho

Despacho-ceremoni

En ceremoniell offergåva och Paqos sätt att be och också ett sätt eller en metod de använder för att göra en healingbehandling.

Man använder saker från Moder Jord t ex ris, bomull, lamafett, socker, nejlikor och mycket annat. Varje sak har sin egen betydelse och mening och man lägger i sina böner i decpachon.

Man avslutar med att göra en eldceremoni och lägger despachon på elden. Bönen går då upp till Apus, bergen som tar hand om och helar det som ska läkas. Alternativt gräver man ned den i jorden, Moder Jord, för att hon ska ta hand om läkningsprocessen.

När den är klar är det ett otroligt vackert konstverk och inte alls kul att ”elda upp”.

Kommentarer inaktiverade.