Shamansk Healing


Shamansk healing verktyg

Jag jobbar intuitivt utifrån vad du vill ha hjälp med att läka och vad du behöver just nu. Det kan gälla fysiska såväl som psykiska problem. Grunden i behandlingarna är att jobba med och frigöra de energier som orsakar problemet. Energierna finns i och runt kroppen, blockerar och skapar fysisk och psykisk obalans.

Jag jobbar med att frigöra tunga energier för att de ljusa livsenergierna ska kunna flöda fritt och läka gamla känslomässiga sår.

Det kan var energier från tidigare liv och ha funnits i kroppen länge men det kan också vara från t ex negativa tankar eller händelser i detta liv. Energierna kan vara orsak till eller framkalla känslor av t ex ilska, rädslor eller avundsjuka. När dessa energier avlägsnas ur kroppen så kan läkningsprocessen påbörjas.

När/om traumatiska händelser inträffar kan man tappa/förlora en del av sig själv. Man kan också förklara det med att förlora en själsbit vilket kan visa sig i behandlingen. Då jobbar jag med att få kontakt med den delen man lämnade när man blev sårad för att komma tillbaka till sitt ursprungliga jag.

Kommentarer inaktiverade.