Trumresor

Jag arrangerar en trumworkshop där man bygger sin trumma själv, våren 2019, läs mer här!

 

Trumresa  den 17 Oktober 2018

Touch Center, Väringgatan 25 i Stockholm
Läs mer här:  trumresa_17okt2018 (Word)

Trumman symboliserar människans livskraft sägs det. För mig symboliserar trumman jordens kraft och Moder Jords hjärtslag, och genom trumman får man kontakt med andevärlden och med Moder Jord.

Genom att använda trumman kan man resa i de tre olika världarna, den övre världen där de andliga lärarna finns, mellanvärlden där den verkliga världen finns och undre världen där man hittar sina kraftdjur.

vildmarkstromman

När jag gör trumresor så gör vi först en trumresa där du möter ditt kraftdjur och en där du sätter din egen intention.

Detta är utifrån den kurs jag gick för Staffan Ljung, http://www.shamanism.se/